Kuranda kuşluk vakti

Güzel Kurani kerimimizde geçen kuşluk vakti ile ilgili ayetler. Kuranda geçen kuşluk vakti ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda kuşluk vakti ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
7:98 - Yoksa o ülkelerin halkı, kuşluk vakti eğlenirlerken onlara azabımızın gelmeyeceğinden emin mi idiler?
20:59 - Musa: "Sizinle buluşma zamanı, süs (bayramı) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir." dedi.
79:46 - Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.
93:1 - Andolsun kuşluk vaktine.