Kuranda muhkem ve müteş...

Güzel Kurani kerimimizde geçen muhkem ve müteş... ile ilgili ayetler. Kuranda geçen muhkem ve müteş... ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda muhkem ve müteş... ile alakali tahmini 1 ayet geçiyor
3:7 - Sana bu kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkarmak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, "Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır." derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.