Kuranda sütun

Güzel Kurani kerimimizde geçen sütun ile ilgili ayetler. Kuranda geçen sütun ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda sütun ile alakali tahmini 3 ayet geçiyor
2:127 - Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.
89:7 - Sütunlar sahibi İrem'e?
104:9 - Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.