Kuranda yontmak

Güzel Kurani kerimimizde geçen yontmak ile ilgili ayetler. Kuranda geçen yontmak ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.

Kuranda yontmak ile alakali tahmini 4 ayet geçiyor
7:74 - Düşünün ki (Allah) Âd'dan sonra sizi hükümdarlar kıldı. Ve yer yüzünde sizi yerleştirdi: O'nun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.
15:82 - Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
26:149 - Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz."
37:95 - İbrahim dedi ki: "A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"