Adl [15]

Adl, fidye demektir. Kesre ile (ıdl) şeklinde okunursa benzer ve denk manâsına gelir. Araplar, birşeyin benzer ve misline ıdl ve adîl derler.

Adl, her şeyi mertebesine (vadh), hakkı yerine koymaktır. Bağy'in -başka bir deyişle cevrü zulmün- zıddıdır. Adil, insaf, hak­kaniyet ve istikamet mefhumları­nı tazammun eden bir denkleştir­medir ki terazinin dili gibi ifrat ve tefrit beyninde (arasında) bir tevhid noktası ve istikameti olarak iki tarafında da muadele (denge) denilen bir muvazenet/eşitlik ifa­de eder. Bundan dolayı adalete mizan da denilir. "Kur'ân'la bir­likte mizanı indirdik.." âyetinde olduğu gibi adlin başı veya adl: tevhiddir. [16]


16.02.2009 tarihinden beri 4328 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:31