Elmali Tefsirinden Kurani Terimler ve Deyimler
Toplam 2 sayfada 146 kelime. Su an 1. sayfadasiniz.

1 2

· Hab/Habbe · Haber
· Habîsât · Habke/Hubuk
· Habl · Hablullah [11]
· Hacc · Hadâik
· Hadis · Hâdu
· Hâffîn · Hafîra
· Hâka · Hâka bihim
· Hakîm · Hakk
· Hakka · Hakkat
· Halâif · Halâk
· Haleqakum · Halet
· Halet · Hâlidun
· Halife · Halîl
· Hâlisa · Halk
· Hamd · Hame'in Mesnûn
· Hamîd · Hâmidûn
· Hamîm · Hamiye
· Hamiyyet · Hammalete’l-Hatab [112]
· Hamr · Hanif
· Hannâs · Harâb
· Harb · Hard
· Harec · Hares
· Harîk · Harrâsûn
· Hars · Harse'l-Âhire
· Harûr · Hasâr
· Hasâsa · Hasbuhû
· Hasbuhüm · Hased
· Hasene · Haserât
· Hasien · Hasiîn
· Hasîr · Hasîs
· Hasret · Hâsıb
· Hata' Ve Nisyân · Hatb
· Hatem-Hatm · Hatf
· Hatm · Hattâ
· Hatta/Hıtta · Hatta zürtümü'l-mekabir [209]
· Hâtıin · Hâum
· Havârî · Havâriyyûn
· Havd · Hâviyeh
· Havr · Havvelehu
· Havvelnâhu · Hayât
· Hayme · Hayr
· Hayrat · Hazâin
· Hazene · Hazenetuhâ
· Hâşia · Hâşian
· Hâşiın · Haşr
· Haşye · Heba'
· Hecr-i Cemîl · Hediy
· Hel · Heleke
· Helû' · Hevâ
· Hicr · Hicran Mahcûran

1 2