Elmali Tefsirinden Kurani Terimler ve Deyimler
Toplam 2 sayfada 140 kelime. Su an 1. sayfadasiniz.

1 2

· Ta'âm · Ta's
· Tabak · Tâbe
· Tâbut · Tâğût
· Tafsîl · Taha
· Tahâhâ · Taharet
· Tahille · Tahiyye
· Taife · Tâifîn
· Takdîm/Takaddüm · Takfiye
· Takva · Takvim
· Talak · Talh
· Tal’uhâ · Tamesnâ
· Tamme · Tams
· Tams · Taraik
· Târık · Tasdiye
· Tasrif · Tatmainn
· Tavl · Tavsiye
· Tayyib-Habîs · Tayyıb
· Tayyıbat · Te'vîl
· Te'vîli’l-Ehâdis · Teala
· Tebâb · Tebâr
· Tebâreke · Tebbet
· Tebettul · Tebsırât
· Tebtîla/ Tebettül · Tebvie/Tebevvü
· Tebyît · Tecellâ
· Tecessüs · Teğâbun
· Tedbir · Tedelli
· Tedsiye · Tefâhur
· Tefâvüt · Tefekkehun
· Tefessehu · Tefidune
· Tefie · Tefsir
· Tehavurakumâ · Tehîcu
· Tehîlle · Tehvâ
· Tehşeu · Tekasür
· Tekavvül · Tekteunne’s-sebil
· Tektumune · Tekvîr
· Tekşe’ırru · Telâk
· Telaqqî · Telbisu
· Telezzâ · Tellehu
· Temennî/Ümniyye · Temeyyezu
· Temrehun · Temuru
· Tenâvüş · Tenfuzu
· Tenkil · Tennûr
· Tensevne · Tenzîl/İnzâl
· Terâib · Terceme/Kur'ân'ın Tercemesi
· Teredda · Tertîl
· Tesaddâ · Tesbih
· Tescîr · Tesevveru
· Teshir · Teskîn
· Tesnîm · Tesrîb
· Testebdilune · Testetirune

1 2