Elmali Tefsirinden Kurani Terimler ve Deyimler
Toplam 1 sayfada 100 kelime. Su an 1. sayfadasiniz.

· Kab · Kabîle/Kabâil
· Kadâ (Kaza) · Kadb
· Kadem · Kademe sıdkin [46]
· Kader · Kadh
· Kâdih · Kadr
· Kaffeynâ · Kahin
· Kalâ · Kalb
· Kalbin Mühürlenmesi · Kamtarîr
· Kanatır · Kâne
· Kanetû · Kânit
· Kânitât · Kanitûn
· Karâr · Kâriah
· Karn · Karye
· Karzen Hasenen · Kasas/Kıssa
· Kâsitûn · Kâsiye
· Kasvere · Kasvet
· Katera · Kavâid
· Kavmu Tubba' · Kavvâm
· Kayyednâ · Kayyime
· Kayyûm · Kazefe
· Ke'en · Ke's
· Kebair · Kebed
· Kebîr · Kebîra
· Kebura · Kedh
· Keeyyin · Keffera
· Kehf · Kehl
· Kelale · Kelâm
· Kelime · Kella
· Kenud · Kerem
· Kerîm · Kesb
· Kevâfir · Kevâib
· Kevser · Kezm
· Keştı's-Semâ' · Kibriya
· Kifât · Kifleyn
· Kisef · Kisf
· Kitâb · Kubitu
· Kuddûs · Kudûr
· Kummel · Kunut
· Kur'an · Kurbet
· Kurhen · Kutile
· KutileAshab-ı Uhdud · Kutûf
· Kuşitat · Kübbâr
· Küber · Kıble
· Kıded · Küdye
· Küfr/Kâfir · Küfüvv
· Künnes · Kürsî
· Kısas · Kıssa
· Kıssîs · Kıstas
· Kıtmîr · Kıtr
· Kıtt · Kıyâmen