Amin

"Amin", duamızı kabul et demektir. Bu kelimenin Kur'an-ı Kerîm'den olmadığına dair âlimlerin icmaı vardır.

Ân:Ân, son derece sıcak demektir.


An Yedin."An yedin"[172], şu anlam­lara gelmektedir.

1- Hazır elden imtina etme­den, hürmetle, takip ve tahsiline lazım göstermeyecek bir şekilde elini uzatarak.

2- Elden, nakden, teahhür ol­madan,

3- Her biri kendi eliyle, vekil tutmaksızın,

4- Eli, gücü yetenden, zengin veya kazanarak elde edenlerden.

Bu dört manada "yed", cizyeyi veren el demektir. Alan el ol­ması nazarından ise;

1- Üzerlerindeki elden dolayı, yani kendi kendilerinin canlarını, mallarını, hukuklarını korumak­tan aciz olarak, üzerlerinde bulu­nan "yed"in (elin) himayesine ih­tiyaçları sebebiyle, onun hakkı olarak cizye vermeleri nedeniyle­dir. Burada "yed" kudret manası­nadır.

2- Uzatılan el, yapılan yardım ve adil bir hükümetin himayesine girmek anlamındadır. Bu şükran ile karşılanması gereken büyük bir nimettir. İşte "an yedin" ifade­si bu manalara işaret ettiği gibi "vehuven sağîrun" ifadesi de zillet için bir ihtardır. [173]


16.02.2009 tarihinden beri 4269 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:56