Arafat

Arafat[184], arefe günü hacıların vakfeye durdukları da­ğın adıdır. Mekke'ye 12 mil uzak­lıktadır. Zilhicce'nin 8. gününe "Terviye günü" dendiği gibi 9. gününe de "Arefe günü" denir. Bu günde Arafat'ta bir müddet beklenir.

Arefe kelimesinin çoğulu gibi görünen "Arafat" isminin bu da­ğa hangi maksatla verildiği konu­sunda farklı görüşler bulunmak­tadır. Tanımak manasına, "mari­fet" veya "itiraf" kelimesinden, güzel koku manasına "arf" keli­mesinden türetildiği de iddia edilmiştir. Bu ihtilaflar nedeniyle bu dağa Arafat dağının ne zaman, hangi maksatla ve hangi kelime­den türetilerek isim yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak her bir iddianın, Arafat dağının bir özelliğini göstermesi de müm­kündür. [185]


16.02.2009 tarihinden beri 4227 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:16