Ashâbu'l-Eyke

Ashab-ı Eyke[231], Eykeliler, -Leyke kıraatlerine göre Leykeliler. Eyke yumuşak ağaç bitiren bataklık olup Medyen yakın­larındaki bir sahilin adıdır. Bura­da yerleşmiş bir topluluk vardı, Şuayb bunlara peygamber olarak gönderilmişti. Hz Şuayb başka bir kavimdendi. Leyke bu toplumun merkez şehirlerinin adı imiş. Yani Leyke, Hicr ashabının/toplulu­ğunun merkez şehri imiş ve tica­retle uğraşan zalim ve hilekâr bir toplulukmuş.

Eyke, Leyke gibi sık, birbirine karışmış ağaçlar demektir. Ashab-ı Eyke de, Ashab-ı Medyen gibi Hz. Şuayb'ın gönderildiği bir ka­vimdir. Oturdukları bölge ağaçlık olduğu için, böyle bir isim ile isimlendirilmişlerdir. Rivayete göre, ağaçları günlük ağacı imiş. [232]


16.02.2009 tarihinden beri 3855 defa okundu. Son takip: 04.12.2023 - 10:45