Cedd

Cedd, lügatte, büyüklük, ululuk ve güçlülük demektir. Bir kim­se, başkasının nazarında büyürse, "Cedde fulânin fi uyuni" der. Cedd, aynı zamanda pay ve dede demektir.

Cedd kelimesinin aslı Kamûs sahibinin Besâir'deki açık­lamasına göre; düz araziyi baştan başa kat' edip geçmek demektir. Çalışıp gayret göstermeye de, el­biseyi kesip biçmekle ilgili yenili­ğe de, gece gündüz arasındaki mesafeye de denir. Baht, gına, nasib, şan'ü azamet mânâlarına, bu münasebetle büyük babaya "ced" denilmesi bundandır.

Bu nedenle, "cedd" iyi baht, iyi talih, şan şeref, nasip kısmet manalarına geldiğinden, mesut ve bahtiyar kimselere "ashâbu'l-cedd", "zevü'1-cedd" veya "mecdud" denir. Yine aynı nedenle "ceddu fî uyûnu'n-nâsü cedâe" "herkesin gözünde büyüdükçe büyüdü" denilir. "Cim"in ötresi "ceddü", azim demek olur.


16.02.2009 tarihinden beri 3515 defa okundu. Son takip: 23.08.2019 - 03:28