Cesed

Cesed, eti ve kanı olan cisim demektir. Bazıları et ve kana dö­nüşmüş bulunduğunu söylemiş­lerdir. Diğer bazıları, ruhlu, ruh­suz herhangi cismi kesife (yoğun bir cisme) cesed denildiğinde, A’raf: 7/148'deki cesed kelimesinin, al­tından ruhsuz bir cisim olduğunu ifade etmişlerdi. Kan ve et gibi ci­simleri, canlıların yapısıyla ilgili olduğundan biz de böyle anla­mak isteriz. A'raf Sûresi'ndeki kullanımında cesedin "ıcl"den bedel yapılmış olması da buna işaret eder. [67]


16.02.2009 tarihinden beri 1935 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:27