Ecel

Ecel[5], bir vakit, bir za­man dilimi, süre veya bir vaktin sonu demektir, örneğin, "şu borç bir sene süreyle sınırlandırılmış­tır" denildiğinde, bir sene bir ecel­dir. So a "ecel geldi" denildiği zaman da senenin sonunun geldi­ği anlaşılır.

Şu halde, insanın dünyadaki eceli demek, ölümüne kadarki ömrünün müddeti veya o müd­detin sonu, ölüm vakti demektir. Öldüğü anda, bu ecel gelmiş ve ecel yetmiş olur. Ölüm, hangi se­beple gerçekleşirse gerçekleşsin, ecel yetmiş, ömür bitmiş olur. Ona ecelsiz öldü demek, çelişki­den başka bir şey değildir.

Ecel, insan için kullanıldığı gibi, bir ümmet için, bir topluluk için de kullanılabilir. Bir insanın eceli olduğu gibi bir toplumun da eceli vardır.

Ayrıca insanın ölümüyle diri­lişi arasında geçen süreye de ecel denmiştir. "Ecelen müsemmâ" da takdir edilmiş, belirlenmiş ecel demektir. [6]


16.02.2009 tarihinden beri 2967 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 03:03