Mesvâ

Mesvâ; barınak, kalınacak yer, makam demektir. Bir kimse bir yerde ka­lıp ikamet ettiğinde "Sevâ bi’l-mekâni" denilir. Mesvâ kelimesi bundan alınmıştır.

Mesvâ, üç şekilde tefsir edilir:

1. Me'vâ (sığınak, barınak)

"Allah dönüp dolaştığınız yeri ve mesvânızı (me'vânızı: sığındığınız, barındığınız yeri) bilir."[221]

"Onların (kâfirlerin) mesvâları (me'vâları: barınakları) ise o ateştir."[222]

"Mütekebbirlerin mesvâ'sı (me'vâsı: barınağı) ne kötüdür!"[223]

"Artık sabredebilirlerse, ateş onlar için bir mesvâdır (me'vâdır: barınakır)."[224]

2. Menzil (mevki ve konum)

"Onun mesvâsını (mev­kini/konumunu) yüksek/şerefli (güzel) tut!"[225]

"Doğrusu o benim efendimdir. Bana güzel (iyi) bir mesvâ (mevki, konum) vermiştir."[226]

3. Bir mekânda/yerde ikâmet etmek

"Sen (ey Muhammed!) ehl-i Medyen içinde sevâ (sâviyen) etmedin (Medyen’de ikâmet eden biri­si değildin ki onların hallerini bilesin de Mekkelilere durumlarını bildiresin.)"[227]


16.02.2009 tarihinden beri 1977 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 10:20