Mu'cizîn

Mu'cizîn, Allah'ın azabından kaçıp kurtulanlar.

Mu'cizîn, iki şekilde tefsir edilir:

1. Sâbiqîn (ileri gidenler, öne geçenler, kur­tulanlar)

"Siz mu'cizîn (aciz bırakacaklar) değilsiniz (ha­bis amellerinizle Allah'tan kurtularak ceza görmek­ten kaçamazsınız)."[332]

"Doğrusu onlar âciz bırakamazlar (lâ yu'cizûn) (kaçarak Allah'tan kurtulamazlar)."[333]

"Bilin ki siz asla Allah'ı aciz bırakacak (mu'ciz) değil­siniz (amellerinizle Allah'ın önüne geçemezsiniz, O'ndan kurtulamazsınız)."[334]

"Yerde ve gökte mu'cizîn (âciz bırakacaklar) değilsiniz (habis amellerinizle Allah'ı geride bırakarak kaçıp O'ndan kurtulamazsınız)."[335]

2. Musbitîn (mani olanlar, geri bırakanlan alıkoyanlar, engelleyenler)

"Ayetlerimiz hakkında mu'accizlik için (mu'âcizîn) ça­balayanlar (Kur'ân âyetleri hakkında insanları îmân etmekten alıkoymak için çalışanlar) var ya, işte onlar azgın alevli ateşin arkadaşlarıdırlar."[336]

"Ayetlerimiz hakkında mu'accizlik için çabalayanlar (mu'âcizîn) (Kur'ân âyetleri hakkında insanları îmân etmekten alıkoymak için çalışanlar) var ya, işte onlar için ricsten (pislikten) acı bir azâb vardır. " [337]

Bunun bir benzeri yine aynı sûrede yer almaktadm.[338]


16.02.2009 tarihinden beri 1551 defa okundu. Son takip: 23.05.2019 - 06:20