Muheymin

Müheymin, herşeyi gözetleyen.

Muheymin kelimesi "heymene"den ism-i fail olarak bir şey üzerine rakip (gözetici) ve hafız (koruyucu) olan şahit ve amir demektir.

Bazı dilciler, bu vezinde, "heymene", "seytare" "hamyere", "keykara"dan başka kelime yok­tur demişlerdir. Bazı dilciler de bunun "erake" yerine "herake", "iyyake" yerine "heyyake" kabi­linden olarak, korkudan emin kıl­mak manasına "emene" den bir ism-i fail olduğu düşüncesine kapılmışlarsa da, başkaları, örnekle­ri ortadayken böyle bir tasavvu­run gereksiz bir zorlama olduğu­nu ifade etmişlerdir.

İbni Kuteybe, bunun lafzının "mü'min"in ism-i tasgiri olduğu­nu zannetmiş ise de, Ebu'l-Abbâs Müberred bundan sakındırmıştır. Çünkü "muheymin" Allah'ın isimlerindendir.


16.02.2009 tarihinden beri 1987 defa okundu. Son takip: 19.05.2019 - 01:55