Mümâselet

Mümâselet hakikatte ortak­lık, yani zâtı sıfatlarda benzeyiştir. Makamını koruyabilecek, yerini tutabilecek şekilde en özel sıfatlar­da ortaklık diye de tanımlanmıştır. Buna göre asıl mana, Allah'ın bir başkasına benzetilmesinin müm­kün olmadığıdır.


16.02.2009 tarihinden beri 2036 defa okundu. Son takip: 14.11.2018 - 06:43