Sâbi'ın

Sâbi'în[14] veyahut "sabie" hakkında çeşitli görüşler vardır. Öncelikle sözlük itibariyle "sabae fulânen" (filan adam dininden çıktı veya dine girdi) demektir. Bu anlamından dolayı Mekke müşrikleri Hz. Peygamber'e "sâbi'î" derlerdi. Çün­kü kendi dinlerine muhalif bir dî­ni yayıyordu.

Ayrıca, yıldızların doğuş yer­lerinden uzaklaştıkları zaman "sabaeti'n-nücûm" denilir.

Sözlük anlamı itibariyle sabiîn, İslâm, Yahudi ve Hristiyan dinleri dışındaki dinlerin men­suplarına denir. Fakat örfte daha özel manalarda da kullanılmıştır.

1- Katâde'nin beyanına göre bunlar meleklere tapan kimseler­dir.

2-Yıldızlara tapan kimselerin adı olduğu tefsirlere geçmiştir. Râzî "akla yakın olan budur" der.

3- Bunların Hz. Nuh'a, bazı rivayetlerde Hz. İdrîs'e nisbet id­diaları da mevcuttur. [15]


16.02.2009 tarihinden beri 2480 defa okundu. Son takip: 15.07.2019 - 01:46