Secde

Secde aslında, kendisine secde edilen kimse için eğilmek ve yüceliğini belirtmek demektir. Şer'î mânâsı, alnı yere koymaktır.

Secde, sözlükte, son derece tevazu ile alçalıp baş eğ­mektir ki, kibrin tam zıddıdır. Şer'an, alnını yere koymaktır. Saygı ve boyun eğmenin en yük­sek şeklidir ve ondan da özeldir. Zira sözlük anlamı, ayaklar altına yatıp yuvarlanmak dahi olabilir. Şer'î manasında ise, ibadet kastını ilave etmeye lüzum yoktur.

Çünkü secdenin ibadet olma­sı için niyet şart ise de secde olma­sı için şart değildir. Bununla bera­ber gerek dil ile ilgili kullanımın­da gerekse şeriate ait kullanımın­da her secdede bir alçalma, saygı ve itaat vardır. Bunun için Allah'tan başkasına secde etmek di­nî bakımdan küfürdür. Secde fiili bir saygı ve itaat etme olduğu ci­hetle yalnız samimi, içten gelerek yapılan itaat hakkında mecaz olur. [158]


16.02.2009 tarihinden beri 2084 defa okundu. Son takip: 22.05.2019 - 01:56