Selâm

Selâm, beş şekilde tefsir edilir:

1. es-Selâm, Allah'ı vasfetmek için kullanılmıştır; şu âyetlerde olduğu gibi:

"(Allah) selâmdır, mü'mindir." [167]

"Selâm sebilleri (Allah'ın dîni İslâm)..." [168]

"Allah ise dâru's-selâm'a (cennetine) çağırır." [169]

"Dâru's-selâm (Allah'ın cenneti) onlar içindir." [170]

2. Hayr

"Artık onlardan geç ve "Selâm" de (hayırlı şeyler söyle)!" [171]

"Cahiller onlara hitap ettiğinde, "Selâm" derler (hayırlı sözlerle karşılık verirler)." [172]

"(Lağv işittiklerinde), "Selâm size" (derler, ha­yırlı sözlerle karşılık verirler), "bizim cahillerle işimiz yok." [173]

"("Putları kötülemekten ve tevhide imandan vazgeç­mezsen seni recmederim" diyen babasına İbrâhîm): "Selâm sana" dedi, (hayırlı sözlerle karşılık verdi)..." [174]

"Hani o'nun üzerine girip "Selâm" demişlerdi (hayırlı sözler söylemişlerdi)"[175]

3. Güzel sena/övgü

"Âlemler içinde Nuh'a selâm (güzel senalar/öv­güler, -ardından Nûh için güzel ve övücü sözler söyle­nir)." [176]

"Mûsâ ve Harun'a selâm (güzel senalar /övgüler, -arkalarından onlar için güzel senalar/övgüler söyle­nir)." [177]

"İbrahim'e selâm (güzel senalar/övgüler)." [178]

"Muhsinlere böyle karşılık veririz." [179]

"Gönderilenlere selâm (güzel senalar/övgüler)." [180]

4. Şerden selâmette/esenlikte olmak

"(Allah buyurdu ki): "Ey Nûh! Bizden bir selâm (suda boğulmaktan ve benzeri şerlerden bir selâmet/esenlik) ile in!" [181]

"Ey ateş! İbrahim'e serin ve selâm (ateşin sıca­ğından ve soğuğundan yana selâmet/esenlik) ol!" [182]

"Artık Ashâbu'l-Yemîn'den sana selâm (onların gü­nahlarını bağışlayıp iyiliklerini mükâfaatlandıracağı vakit Allah'ın selâmı onlara)." [183]

"Onlara selâm ile emin bir şekilde girin (Allah işlerinde onlar için selâmet/esenlik verecek)." [184]

"Ona selâm (selâmet/esenlik) ile girin. İşte bu hulûd günüdür." [185]

5. Müslümanların birbirleri­ne verdikleri selâm ile cennetliklerin selamlaşması

"Ne zaman (bu) evlere girerseniz, Allah tarafından mübarek ve güzel bir selâm olmak üzere birbirinize selâm verin." [186]

"Melekler her kapıdan onların üzerine girip, "Sabret­menize karşılık selâm size" (derler)." [187]


16.02.2009 tarihinden beri 2061 defa okundu. Son takip: 22.08.2019 - 03:54