Sitte Eyyam

Sitte eyyam[285], altı gün demektir. Bazı müfessirler bu altı günü, dünyanın günleri denilen, bilinen günler diye ifade etmişler­dir. Gerçi "yevm" denilince, gü­neşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman dilimi anlaşılıyorsa da, henüz yerin ve güneşin bulunmadı­ğı yaratılış sırasında böyle bir gün olmayacağı açıktır.

Ancak Kur'ân'ın birçok ye­rinde "yevm" vakit anlamına gel­diğinden bu ifade içerisindeki "eyyam" kelimesini de "vakitler" olarak tefsir etmek gerekir. Bunun miktarı ise bilinen güne eşit, on­dan uzun veya kısa olabilir. Bir ayette, gün bizim saydığımız günle "bin sene" başka bir ayette "ellibin sene" olarak açıklanmış­tır. Bu günler de ahiret günleri di­ye bilinmektedir.

Bu nedenle "altı gün" demek, miktarı binlerce sene olabilen altı vakit demektir. Ancak ilgili ayet­lerde maksad, bunların miktarı değil, bu miktarın ezel ve ebede oranla yaratılışın altı gün gibi mahdud bir zaman diliminde olduğunu anlatmaktır. [286]


16.02.2009 tarihinden beri 2194 defa okundu. Son takip: 24.05.2019 - 09:30