Ta'âm

Ta'âm, dört şekilde tefsir edilir:

1. İnsanların yedikleri/yiyecekleri

"O ki onları açlıktan doyurandır."[1]

"O yediriyor, ama yedirilmiyor."[2]

"Yemeğinizi yediniz mi dağılın!"[3]

2. Zebhedilenler/kesilenler (kesilerek yenilen hayvanların etleri)

"Kendilerine Kitap verilenlerin ta'âmı (kestikleri hayvanların etlerini yemek) size helâldir. Sizin ta'âmınız da (kestiğiniz hayvanların etlerini ye­mek de) onlara helâldir."[4]

3. İyi ve güzel balıklar

"Deniz avı ve onun ta'âmı size helâl kılındı (gü­zel balıklarda sizin için fayda vardır)."[5]

4. İçmek

"İmân edip sâlih ameller işleyenlere... ta'âmlarından (haram kılınmasından önce içtikleri içkiden) dolayı bir cünah yoktur."[6]

"Kim ondan ta'âm etmez (içmez/tatmaz) ise, şüphesiz o bendendir."[7]


16.02.2009 tarihinden beri 2126 defa okundu. Son takip: 22.05.2019 - 03:19