Tabak

Tabak[8], uygun gelme ve uygun kavramlarıyla ilgili ola­rak bir çok anlama gelir. Kâmûs'ta geçtiği üzere "tabak" kelimesi, mütezayıf/iki veya daha çok kat­lı şeyleri ifade eden isimlerden olup, bir şeyi, bir şeyin mikdarınca/ölçüsüne göre üstün kılmak anlamına gelmektedir. So aları, üste konulan, üstte olan şeyleri ifade etmede ve bununla ilgili olarak bir şeye uygun şey mana­sında daha so aları ise, derece ve mevki ile ilgili olarak kullanılır ol­muştur.

Bu suretle bir şeyin kapağına, örtüsüne, bir çiftin teki gibi muta­bık ve uygununa, tabak ve sini dediğimiz kaplara da denilir.

İlerleme anlamında bir hal­den başka bir hale geçmeye, "karn" ve asır anlamında yirmi seneye, bel kemiklerinin arasın­daki yufka olan intibak kemiklerine ve Zühre Dağına da denilir.

İnşikak Sûresi'ndeki kullanı­mını müfessirler "halden hale ge­çeceksiniz" diye tefsir etmişlerdir. Kelimenin en kapsamlı ve kapsa­yıcı anlamı da budur. [9]


16.02.2009 tarihinden beri 1886 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:54