Takdîm/Takaddüm

Takdîm aslı itibariyle müteaddi/geçişli bir fiildir. Bir şeyi diğerinin üzeri­ne geçirmek demektir. Ekseriyetle ikinci mef'ulüne "alâ" ile geçişli olur.

Hucurât Sûresi'ndeki kullanı­mında mef'ul-ü bihi yoktur. Bu nedenle bunda iki yön vardır. Bi­rincisi lazım fiil yerinde fiilin ken­disini kastetmektir. İkincisi, mef'ulün umumîlik için hazfedilmiş olmasıdır.


16.02.2009 tarihinden beri 12328 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 12:50