Vâzire

Vâzire, üç şekilde tefsir edilir:

1. Taşıyıcı/yüklenici

"Hiçbir vâzire (taşıyıcı/yüklenici) diğerinin vizrîni (zenbini/günahını) yüklenmez/taşımaz." [15]

"Hiçbir vazirenın, diğerinin vizrini yüklenmeyeceği/taşıma­yacağı..."[16]

"Hiçbir vazıre, diğerinin vizrini yüklenmez /taşımaz."[17]

"Dikkat edin, vizrleri (yüklendikleri/taşıdıkları yük) ne kötüdür!" [18]

"Dıkkat edin, vizrleri ne kötüdür!"[19]

2. 'Avn/yardım(cı)

"Derken onu kuvvetlendirmiş (fe-âzerehu) (ona yardım etmiş/yardımcı olmuş). [20]

"Bana ehlimden bir vezir (yardımcı) yap/tayin et!" [21]

"Onunla sırtımı pekiştir/kuvvetlendir (üşdüd bihî ezrî; üşdüd bihî 'avnî: o'nun yardımıyla gücümü artır)." [22]

3., İsm/ günah

"Kıyamet Günü kendilerinin evzârını/vizrlerini (ismlerini/günahlarını) tamamen yüklendikten baş­ka, bir ilme dayanmaksızın idlâl ettikleri kimselerin evzârının/vizrlerinin (ismlerinin/günahlarının) bir kısmını da yükleneceklerdir." [23]


16.02.2009 tarihinden beri 2005 defa okundu. Son takip: 29.05.2020 - 01:13