Vebal

Vebal, ceza ve işkence demektir.

Vebal, mer'a otunun kötü ve hastalıklı olması demek­tir. Otu çok ağır olan otlağa "keleün vebil", "mer'an vebil" denilir. "Keleün vebil", mutlak ağırlık ve tehlike, "mer'an vebil" ise çekil­mez kötü akibet manasına mecaz olmuştur. Türkçe’de her iki mana da yaygın olarak kullanılmakta­dır. Vebalin ağır günah anlamında kullanılması bundandır.


16.02.2009 tarihinden beri 2179 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 10:56