es-SUARÂ SURESI

1 2 3 4 5
26. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 5 sayfada 227 ayet
26:201 - Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. (okuyup anladılar, ama yine de) acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.
26:202 - İşte bu (azab) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir.
26:203 - O zaman "Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba?...diyeceklerdir.
26:204 - (Oysa dünyada iken) Onlar bizim azabımızı çarçabuk istiyorlardı.
26:205 - Gördün ya artık onlara senelerce zevk ettirsek,
26:206 - Sonra kendilerine vaad edilen (azab) gelip çatarsa,
26:207 - O yaşadıkları zevkin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır.
26:208 - Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
26:209 - (Onlar) ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz.
26:210 - Onu (Kur'ân'ı) şeytanlar indirmedi.
26:211 - Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez.
26:212 - Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.
26:213 - O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, yoksa azaba uğratılanlardan olursun.
26:214 - (Önce) en yakın hısımlarını uyar.
26:215 - Ve sana uyan müminlere kanadını indir.
26:216 - Şayet sana karşı gelirlerse, de ki: "Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım."
26:217 - Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.
26:218 - O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.
26:219 - Ve secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor.)
26:220 - Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.
26:221 - Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
26:222 - Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler.
26:223 - Onlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır.
26:224 - Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyar.
26:225 - Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?
26:226 - Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?
26:227 - Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna; haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akibete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.
1 2 3 4 5
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..