SURESI

1 2
44. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 2 sayfada 59 ayet
44:1 - Hâ, mîm.
44:2 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
44:3 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
44:4 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
44:5 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
44:6 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.
44:7 - Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.
44:8 - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
44:9 - Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
44:10 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.
44:11 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.
44:12 - O gün insanlar: "Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz" derler.
44:13 - Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
44:14 - Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.
44:15 - Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.
44:16 - Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.
44:17 - Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.
44:18 - O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
44:19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.
44:20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
44:21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın."
44:22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
44:23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.
44:24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."
44:25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!
44:26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,
44:27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!
44:28 - İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.
44:29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.
44:30 - Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
44:31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
44:32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
44:33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
44:34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:
44:35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.
44:36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."
44:37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
44:38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
44:39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
44:40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
44:41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.
44:42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
44:43 - Gerçekten zakkum ağacı,
44:44 - Günahkârların yemeğidir.
44:45 - O pota gibi karınlarda kaynar.
44:46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.
44:47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin."
44:48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."
44:49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.
44:50 - İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."
1 2
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..