SURESI

85. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz: 1 sayfada 22 ayet
85:1 - Burçlar sahibi gökyüzüne,
85:2 - Vaad olunan o güne,
85:3 - Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,
85:4 - Kahroldu o hendeğin sahipleri,
85:5 - O çıralı ateşin,
85:6 - Hani o ateşin başına oturmuşlar,
85:7 - Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
85:8 - Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.
85:9 - O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.
85:10 - İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
85:11 - İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur.
85:12 - Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir.
85:13 - Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir.
85:14 - Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir.
85:15 - Arş'ın sahibidir, yücedir.
85:16 - Dilediğini yapandır.
85:17 - O orduların kıssası sana geldi mi?
85:18 - Yani Firavun ve Semud'un?
85:19 - Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.
85:20 - Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
85:21 - Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.
85:22 - Levh-i Mahfuz'dadır.
Meal:
Aranacak Kelime:
* Sadece sure okumak icin ara yerini bos birakiniz
Sure:
AyetNo: *Tüm ayetlerde arama icin 0 yaz

ihya.org kurani kerim meali sayfasi..