A'cemî

A'cemî, Arap olmayanın dili.

A'cemî[9], "Acem" cinsine men­sup olan demektir. Acem, Arablar'ın dışındakiler için kullanılır. Türk, Fars, Hindli, Avrupalı vs. hangi cinsten olursa olsun fasih olmayan, iyi söyleyemeyen, gerek tutukluktan, gerek dilinin yabancı olmasından dolayı, dediği anlaşıl­mayana "a'cemî" denir. Biz bunu her hususta genelleştirerek "acemî" deriz. A'cem de aynı manada­dır.

Onun için "a'cemî"nin "ya"sı, nisbet mi mübalağa mı diye tartı­şılmıştır. Ancak Kâmûs'un işaret ettiği gibi, "acem" ayrıca Arab ol­mayana da denilir. Tekili ve çoğu­lu beraberdir. "Raculun ve kavmun e'cam" denilir. "Arab değil" demek olur. Şu halde "a'cemî" nisbet olarak Arab'ın dışında olan "acemî" manasına da gelebilecek­tir. Nitekim Fussilet: 41/44. ayette de "a'ce­mî", "Arab olmayan, Arapça ol­mayan" olarak tefsir edilmiştir. [10]


16.02.2009 tarihinden beri 5057 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:21