Âdin El-Ûlâ

Âdin el-ûlâ[13], eski Âd kavmi demektir. Nûh kavminden so a helak edilen Hûd kavmidir. Bu anlamda buna ûla denilmesi, so aki kavimlere göre olup, öte­den beri gelen kıdemli Âd demek olur. Bazıları "Âdi el-ûlâ"nın birinci Âd olduğundan Âdin el-uhrâ'nın mukabili olduğunu söyle­mişlerdir. Açık olan da budur. "Âdin el-uhrâ" hakkında ihtilaf edilmiştir.

Zemahşerî, "Âdin el-ûlâ" Hûd kavmi, "Âdin el-uhrâ" İrem'dir demiştir. Lakin "İrem" de helak edilmiş olduğu için, burada­ki "ûla" tahsisinin bir yararı gö­rülmez. Başka iddialar da vardır. Şu halde "Âdin el-ûlâ" Hz. Hûd'a iman etmeyip eski hallerinde ve inkarlarında diretip helak olanlardır. "Âdin el-uhrâ" da Âdi Hûd'dan iman edenlerdir, demek olur. Bu mana, Semûd'da ve di­ğerlerinde de vardır. [14]


16.02.2009 tarihinden beri 4289 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:28