Âdiyât

Âdiyât, hızla koş­mak, seğirtmek mânâsına, "adv"den ismi fail cem'i müennesi salimdir. Dolayısıyla at, deve gibi tüm koşan hayvanlara denir. Kâmûs'un beyanına göre "adiv" maddesi, tecavüz mânâsına da gelir. Yürüyüşle ilgili olarak kul­lanıldığında, koşmak, seğirtmek tabir olunur.

Kalbî olarak kullanıldığında ise adavet ve muadit, yani düş­manlık tabir olunur. Bazan da me­kan ili ilgili olarak kullanılır o za­man da "adva" yani sirayet/yayılma/geçme/intikal tabir olu­nur. "Âdiye" daima savaşta ko­şan, hücum eden demektir. "Adiyy" ifadesinin, piyadeler için "âdiye" ifadesinin de süvariler için olduğu ifade edilmiştir.


16.02.2009 tarihinden beri 4427 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:06