Afüv

Afüv[20], bazan çoğal­mak, fazlalaşmak anlamına gelir. "Afe'n-nebâte" deyimi otlar yeşerip çoğaldı demektir. "Sana ne infak edeceklerini soruyorlar? De ki: Sizi sıkmayanı (ulu'1-afv)"[21] âyetinde de "afv" fazla manasına gelmektedir.

Yine Kâmûs'ta, "âfeti'l-ibilü'l-mer'a" denilir ki "tenâvelethu karîben" demektir, yani hayvan mer'ayı yakından otladı, uzağa gitmeden, yakından bol bol yedi demek olur. Buradan da anlaşıla­cağı gibi, "afv", bolluk anlamına da gelir.

"Afüv" ayrıca, diyet, karşılık, affetmek, vazgeçmek, indirim yapmak anlamına da gelir. Özel­likle, Bakara Sûresi 179. ayette geçtiği gibi, birinci dereceden yakınları öldürülen kişilerin istedikleri diyet, kan, can parası anlamında kullanılır. [22]


16.02.2009 tarihinden beri 4764 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:30