Ahd/Ahid

Ahd, insanın başkasına verdiği teminattır. ilâ harf-i ceri ile kullanıldığında "tavsiye etmek" manasına gelir..

Ahd ve ahid, lügatte bir şeyi halden ha­le döndürüp, saklayıp korumak­tır. Böyle zorunlu olarak korun­ması istenen belgelere de "ahid" ismi verilir. Bu itibar ile "ahid" ve "akid" eş anlamlı iki kelime gibi görünseler de, "akid" kelimesi "misak" / yemin anlamından da­ha ziyade ahkâm, yani hükmi bir mana ifade eder.


16.02.2009 tarihinden beri 4000 defa okundu. Son takip: 27.11.2023 - 03:39