Ahdan

Ahdân, "haden"in ço­ğuludur. "İttihâzı ahdân" (tasarlayarak düşünerek) gizli dost tut­mak demektir. Cahiliye devrinde iki çeşit zina olduğu rivayet edilir. Birisi umuma karşı, açıktan yapı­lan zina, diğeri de birini dost tuta­rak gizlice, toplumdan saklanarak yapılan zina idi... Ve bunlar ço­ğunlukla cariyelerle yapılırdı. İs­lâm geldikten so a bunlar da da­hil olmak üzere bütün zina türle­rini yasaklamıştır.


16.02.2009 tarihinden beri 4497 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 12:32