Ahz

Ahz, beş şekilde tefsir edilir:

1. el-Ahz, kabul manasında kullanılır; şu âyetlerde olduğu gibi:

"Ve bu şart üzere ısrımı (ağır ahdimi) ahz (kabul) ettiniz mi?" [74]

"Eğer size bu verilirse onu ahz (kabul) edin..." [75]

"Bilmediler mi: muhakkak ki Allah, kullarından tevbeyi kabul eden O'dur ve sadakaları ahz (ka­bul) eden..."[76]

"Ondan fidye ahz (kabul) edilmez." [77]

"Her türlü fidyeyi verse de ondan ahz (kabul) edilmez." [78]

"Sen afv yolunu ahzet (sadaka olarak malların­dan sana verdikleri [79] şeyleri kabul et)!" [80]

2. Habs (tutmak/alıkoymak)

"Onun için o'nun yerine bizden birini ahzet (alı­koy/tut)." [81]

"(Yûsuf) dedi; "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimse­den başkasını ahzetmekten (alıkoymaktan/tut­maktan) Allah'a sığınırım." [82]

"Melikin dîninde kardeşini ahzedecek (alıkoya­cak /tutacak) değildi." [83]

3. Azâb

"Ben de onları ahzettim (azâblandırdım/azaba uğrattım); o vakit nasıl oldu 'ıkâbim." [84]

"Rabbin, zulmeden kurayı ahzettiğinde (azâblandırdığında/azaba uğrattığında) işte böyle ahzeder (azâb eder). Şüphesiz O'nun ahzı (aza­bı) elimdir, şedîdtir." [85]

"Derken Biz her birini günahı ile ahzettik (azâblandırdık/azaba uğrattık)." [86]

4. Katl/öldürmek

"Her ümmet rasûlünü ahzetmek (öldürmek/kat­letmek) kasdında bulundu." [87]

5. Esir almak

"Artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün ve on­ları ahzedin (esir alın)!" [88]

"Eğer yüz çevirirlerse, onları ahzedin (esir alın)!" [89]


16.02.2009 tarihinden beri 5276 defa okundu. Son takip: 02.12.2023 - 02:45