Arz

Arz, yedi şekilde tefsir edilir:

1. Cennet arzı

"Bizi arza (cennet arzına) vâris kıldı; cennetten dilediğimiz yere yerleşiyoruz." [190]

"Andolsun zikr'in ardından zebûr'da da, "Arza (hasseten cennet arzına) sâlih kullarım vâris olacak" diye yazdık." [191]

2. Şam'daki Arz-ı Mukaddes

"Ve o zaafa uğratılmış kavmi, vâris kıldık arzın (Ürdün ve Filistin'in) doğularına..." [192]

"Biz o'nu ve Lût'u kurtardık; bereketlendirdiğimiz ar­za (Arz-ı Mukaddes'e) çıkardık." [193]

3. Medine arzı/toprakları

"Ey îmân eden kullarım! Şüphesiz Benim arzım (hasseten Medine arzı) geniştir. O halde yalnız Bana ibâdet edin!" [194]

Bu buyrukla onlara, oraya (Medine'ye) hicret etme­leri emredilmektedir.

"Allah'ın arzı (Medine arzı) geniş değil miydi? Oraya hicret etseydiniz ya!" [195]

"Kim Allah yolunda hicret ederse, arzda gidecek bir­çok yol da, genişlik de bulur." [196]

4. Mekke arzı/toprakları

"Veya Bizim arza (Mekke arzına/topraklarına) gelip de onu etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı?" [197]

"Neyiniz vardı?" diye sorarlar. "Biz arzda (Mekke arzında/topraklarında) mustaz'aftık" diye cevap verirler."[198]

"Bizim arza (hasseten Mekke arzına/topraklarına) gelip de onu etrafından eksilttiğimizi görmüyor­lar mı? O halde galibler onlar mı?!" [199]

5. Mısır arzı/toprakları

"(Yûsuf dedi ki): "Beni arz (Mısır topraklarının) hazineleri üzerine görevlendir!" [200]

"İşte böylece Yûsuf’a o arzda (Mısır arzında/top­raklarında) bir yer sağladık" [201]

"(Yûsuf’un kardeşlerinin kebiri dedi ki): "Artık ben bu arzdan (Mısır topraklarından) ayrılmayacağım; ta ki babam bana izin verinceye..." [202]

"Şüphesiz Fir'avn o arzda (Mısır topraklarında) ululandı." [203]

"Biz ise irade ediyorduk ki, o arzda (Mısır toprak­larında) mustaz'aflara lütfedelim..." [204]

"Onlara o arzda (Mısır topraklarında) güç ve im­kân verelim..."[205]

"Şüphesiz o arz (Mısır toprakları) Allah'ındır. (Kullarından) kimi dilerse ona vâris kılar." [206]

"Ola ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve sizi o arz­da (Mısır topraklarında) halef kılar." [207]

"...yahut o arzda (Mısır topraklarında) üstün ge­lip fesad çıkarmasından (korkuyorum)." [208]

"Ey kavmim! Bugün bu arzda (Mısır toprakların­da) üstünlük sahibi olarak mülk sizin." [209]

6. Müslümanların toprakları

"Doğrusu Ye'cûc ve Me'cûc bu arzda (müslüman­ların topraklarında) müfsidlik ediyorlar." [210]

7. Yeryüzünün tümü

"O arzda (yeryüzünün tümünde) hareket eden hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yok­tur ki..." [211]

"Eğer arzdaki (yeryüzünün tümünde bulunan) ağaçlar kalem olsaydı..." [212]


16.02.2009 tarihinden beri 4657 defa okundu. Son takip: 01.12.2023 - 01:00