Ashâbu'l-Eşhâs

Ashâbu'l-eşhâs, ashâbu'1-heyâkil gibi, aracının şart olduğuna, ruhaniyetin ve ruhanilerin bu ara­cılar olduğuna, bunlarla görüş­mek ve konuşmak mümkün ol­madığı için, ancak heykelleri vası­tasıyla bunlara yaklaşılabildiğine, hatta heykellerin bile bazen görü­nüp, bazan kaybolduklarına ina­nırlar. Bu heykellere yaklaşmanın da bazı kuralları bulunmaktadır. Bu nedenle, bu heykellere yaklaş­mak için aracı heykeller ve putlar edinmişlerdir. Bu heykellere ve putlara yıldızlar esas alınarak ta­pınılmış, böylece Allah'a yaklaşa­caklarını sanmışlardır. Bunlara "semavî ilahlar" anlamında "ilah­lar" demişlerdir. İşte bu "ashâbu'l-eşhâs" puta tapıcılar cümlesindendir. [230]


16.02.2009 tarihinden beri 3834 defa okundu. Son takip: 17.07.2024 - 06:04