Beyt-i Atîk

Beyt-i Atîk[104], eski, kul­lanılmayan, tarihî ev demektir. Ka'be'nin ismidir. Atîk dilimizde de kullanılmaktadır ve "kadîm" anlamındadır. Eski zamanlardan kalma demektir. Bunun için ba­zen "eski" tabiri de kullanılır.

Ancak eski, daha çok, köhne, harap anlamını çağrıştırdığından Ka'be için kullanılması uygun de­ğildir. "Atîk" ve "kadîm" köhne demek değildir. Daha çok, "anti­ka" demektir. 3/96'da Ka'be, yer­yüzündeki mabedlerin en kadîmi, eskisi, öncesi olmasından dolayı "atîk" olarak adlandırılmıştır.

Aynı zamanda "atîk", "ita" gibi, hoş ve geçerli anlamına da gelir. Önceki anlamının bir gere­ğidir. "Atîk"in serbest ve özgür anlamına geldiği de ifade edilmiştir. Ka'be'nin, zorbaların zulmün­den korunduğu için "atîk" olarak adlandırıldığı da söylenmiştir.


16.02.2009 tarihinden beri 5082 defa okundu. Son takip: 01.06.2020 - 01:48