Fesâd

Fesâd, altı manada tefsir edilir:

1. Ma'siyet (isyan /itaatsizlik)

"Onlara, "Yeryüzünde fesâd çıkarmayın" (onda ma'siyet işlemeyin) denildiği zaman..." [62]

"Islahının ardından yeryüzünde fesâd çıkarmayın (onda ma'siyet işlemeyin)." [63]

2. Helak

"Siz yeryüzünde iki defa fesâd çıkaracaksınız." [64]

"Eğer o ikisinde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı, ikisi de fesada uğrardı (helak olurdu)." [65]

"Eğer hak, hevalarına tâbi olsaydı gökler, yer ve ikisi arasındakiler fesada uğrardı (helak olurdu)." [66]

3. Yağmur ve bitki/ekin kıtlığı

"Berr'de (bedevilerin yaşadığı çöllerde) ve bahr'da (bayındır yerlerde, köy, kasaba ve şehirlerde) fesâd (yağmur ve bitki/ekin kıtlığı) başgösterdi." [67]

4. Öldürmek

"Mûsâ ve o'nun kavmini yeryüzünde fesâd çıkarsınlar (Mısır ahalisinin çocuklarını öldürsünler) diye (.....) mi bırakacaksın?" [68]

"(Fir'avn dedi ki): "Ben o'nun dîninizi değiştirmesinden veya arzda fesâd çıkarmasından (sizin Benî-İsrâil’in oğullarını öldürmenize karşılık, o'nun da sizin oğullarınızı öldürmesinden) korkuyorum." [69]

"Gerçekten Ye'cûc ve Me'cûc arzda fesâd çıkarıyorlar (insanları öldürüyorlar)," [70]

5. Bizatihi fesâd [71] (yıkmak /tahrib etmek)

"Onda fesâd çıkarmaya: harsı ve nesli helak etmeye çalışır. Oysa Allah, fesadı (âyette sözü edilen iş­leri: ekinin ve neslin helak edilmesini) sevmez." [72]

"Şüphesiz krallar bir karyeye girdiklerinde, onu ifsâd (harâb) ederler." [73]

6. Sihir/büyü, sihirbaz/büyücü

"Elbette Allah müfsidlerin (sihirbazların) ameli­ni ıslah etmez." [74]


16.02.2009 tarihinden beri 1991 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 10:43