Hamîm

Hamim, son derece sıcak, ısısı şiddetli, kay­nar su demektir. Cehennemin ba­ğırsakları parçalayan suyuna ve­rilen isimdir. Ancak bu kelime farklı üç anlamda kullanılır.

1- "Veliyy-i hamım" gibi ya­kın yakılgan, hısım veya dost an­lamlarına.

2- "Hamim en" gibi kaynar sıcak su anlamına, öyle ki, Cehen­nemin suyuna "hamım" denmesi bundandır.

3- Kâmûs'ta geçtiği üzere so­ğuk su mânâsına da gelir. Ezdaddandır. Zira soğuk kaynak suyu sıcakta buğulanır.[101]

Hamîm, iki şekilde tefsir edilir:

1. Yakın rahim sahihleri/yakın akraba­lar

"Ve bir hamîm, bir hamîm'e (hiçbir yakın akra­ba, kâfir olan hiçbir yakın akrabasını) sormayacak." [102]

"Hamim (yakın) bir sadîk (dost) yok." [103]

"Hamîm (yakın akrabalığı bulunan) bir velî (dost/koruyucu) gibi olur." [104]

2. Sıcak/kaynar

"Hamîm (sıcak /kaynar) bir sudan sulanıp da bağır­saklarını paramparça eden kimselere..." [105]

"Başlarının üstünden hamîm (sıcak/kaynar su) dökülür." [106]

"So a başının üstüne hamim (sıcak/kaynar su) azabından dökün..."[107]

"So a onun üzerine, onlar için hamîm'den (sı­caktan) bir katkı/haşlama vardır." [108]

"Onun (cehennem) ile hamîm (sıcak/kaynar su) arasında dönüp dolaşacaklar." [109]


16.02.2009 tarihinden beri 25302 defa okundu. Son takip: 31.05.2020 - 07:32