Hasîs

Hasîs, "hasse" masdarından fe'yil manasında fail veya mef'ul olarak "hâse" veya "mahsuse" manalarına gelir ki, burada bir isteyenin bir de istenilenin ha­lini gösterir. "Hass" ise övgü ve teşvik ile kandırıp kızıştırmak veya kanıp kızışmak demektir. Geçişli de, ge­çişsiz de kullanılır. Bir ısrarı, sa­bırsızlığı, aceleyi ve hızlılığı gerektirir. Bunun için "hasîs" sade­ce, seri olmak, aceleci olmak veya süratlendiren manalarına da gelir.

A'râf Sûresi'nin 54. ayetindeki, "yatlubühû hasîsen" (gündü­zün geceyi kovalayarak bürüyüp örtmesi) yani gündüzün geceyi hasis olarak talebi, sürat ve ısrar ile aralıksız bir şekilde takip etmesi anlamında tefsir edilmiştir.


16.02.2009 tarihinden beri 1932 defa okundu. Son takip: 19.07.2019 - 04:53