Hayme

Hayme[245], dilimizde ça­dır diye bilinmektedir. Kâmûs ter­cümesinde "hayme" Arap evleri­nin yuvarlak olanına denir ki, ge­nellikle "çadır" tabir olunur. Bazı­ları; üç veya dört direk üzerine kurulup üzerine "sumam" deni­len otlarla örttükleri evlerdir. Sı­cak havada orada gölgelenilir.

Ayrıca, yalnızca ağaçtan, ağaç dallarından yapılan evlere, gölgeliklere de "hayme" denilir. Türkçe'de bu tür gölgelikler "sa­laş" diye isimlendirilir. Araplar, bunu kıldan, deriden kubbe tarzın­da inşa ederler. Buna çadır denilir. Ağaçtan yapılana da Türkmen lisa­nında "alacak" adı verilir. Sazlık­tan yapılana "hüg" denilir. [246]


16.02.2009 tarihinden beri 1735 defa okundu. Son takip: 16.11.2018 - 02:29