Kalbin Mühürlenmesi

Kalb nasıl mühürlenir? Bilin­diği gibi üzeri mühürlenmek, zarf, kap, örtü ve kapı gibi şeyler­de olur. İnsanların kalblerî de ilimlerin ve bilgilerin zarfları ve kapları gibidir. Ne kadar anlayış­larımız varsa orada saklıdır. Ku­lak da bir kapı gibidir. Duyulan şeyler oradan girer. Bilhassa geç­mişteki, gelecekteki ve şimdiki gayb ile ilgili haberler, kitaplardaki kavramlar duyu yoluyla bilinir.

Şu halde kalbin mühürlen­mesi, zarfın mühürlenmesine; ku­lağın mühürlenmesi, kapının mü­hürlenmesine benzer. Peygambe­rimizin şu hadisi bunu güzelce izah etmektedir: "Günah ilk defa işlendiği zaman kalbde bir siyah nokta, yani kara bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse kalb yine parlar, etmez de günah tekrarlanırsa o leke de artar. So a arta, arta bir dere­ceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bü­tün kalbi kaplar. Mutaffifîn Sûresi 14. ayetinde 'Onların kazandığı şeyler, kalblerinin üzerinde pas tutmuştur' ifadesindeki 'rayn' (pas tutma) kelimesi de budur."

Bu hadis gösteriyor ki, gü­nahlar arttıkça Bakara: 2/7. ayetinde "hatemallahu alâ kulûbihim" şeklinde ifade edildiği gi­bi, Allah tarafından mühür ve baskı yapılır. O salgın leke o kalbe basılıp tabedilir. Başlangıçta ahar­lı parlak bir yazı kâğıdı üzerine dökülmüş silinmesi mümkün olan bir mürekkep gibi iken, bun­dan so a matbu ve silinmez bir hale gelir. Başka bir deyişle alış­kanlıkla bir ikinci huy olur. Ne si­linir, ne çıkar. O zaman ne iman yolu kalır ne de küfürden kurtul­maya çare. Bu mühürleme ve bas­kının kazanılması kuldan, yaratıl­ması Allah'tandır. [77]


16.02.2009 tarihinden beri 2997 defa okundu. Son takip: 18.07.2019 - 06:40