Kayyûm

Kayyûm[118], "kıyam"dan "fey'ul" vezninde mü­balağa sigasıdır. "Kendi kaim di­ğerleri mukim" ve mukavvim (yöneten) demektir. Bunda eşya­nın ayakta durmasının kıyâm-ı ilâhîde fani olacağına lafzen bir icma vardır. İbn-i Sina bunun vâcibu'l-vücûd mefhumuna eşit ol­duğunu söylemiş ise de, buna vâcibu'l-vücûd mefhumunun kendinden başka, ondan ayrılmaz bir mefhumu olan "külli mucid", "külli müdebbir" gibi diğer ke­mal mefhumlarının hepsi de an­lam itibariyle dahildir.


16.02.2009 tarihinden beri 2217 defa okundu. Son takip: 20.07.2019 - 02:59