Kevser

Kevser, çok hayır mânâsına gelir. "Çokluk" mânâsına gelen "el-kesratu" kelimesinin mübalağa sıyğasıdır. Araplar sayısı, değeri veya önemi çok olan herşeye "kevser" ismini verirler. Şâir şöyle der:

Ey Mervân oğlu! Sen çok ve hoşsun, Baban İbnu'l Akâil ise daha çoktu.[187]

Kevser, sözlükte çok­luk, çok, pek çok demektir. Oğlu seferden gelen bir Arab'a,

"Oğlun ne ile geldi, ne getirdi?" diye so­rulduğunda

"Âb bi'1-kevser" yani "Kevserle geldi" der. Bu, çok şey­le geldi, çok şey getirdi, demektir.

Kâmûs'ta kevser, "her şeyin çoğu" diye tanımlanır. Kevser bü­tün kullanımlarında çokluk, aşırı­lık ifade eder.

Kevser Sûresi'ndeki kullanı­mında da "hayr-i kesîr" çok, pek çok hayır anlamına gelmektedir. Ancak bu hayırların ne olduğu konusunda farklı görüşler vardır.


16.02.2009 tarihinden beri 2245 defa okundu. Son takip: 19.07.2019 - 09:41