Kısas

"Kısâs"ın sözlük anlamı misli ile karşılık vermektir. Herhangi bir hakkı aynısı ile değiştirmektir.

Kısas, kasden bir insanı öldürme­nin ceza olarak karşılığıdır. Kas­den veya haksız yere öldürülen, hür, köle, kadın, erkek, müslim, gayri müslim herkesi kapsar. Bunların her birinin katili kim olursa olsun kısas yapılır. Kısası düşürme yanı kısası yok sayma sebebi olan anlaşma ve af olma­dıkça bu kısasın uygulanması bü­tün iman edenlere farzdır.

Öldürülen kim olursa olsun, onun katili ve katilleri, öldürülen­den daha fazla bîr yaşam sürme hakkına sahip değildir. Bakara: 2/178-179 ayetlerde ifade edildiği gibi, "hüre hür, köleye köle, dişiye dişi" ifadesi, "en-nefse bi'n-nefsi" demektir. Yani cana can anlamındadır. Bundan kasıt, can eşitliğidir. Kişilerin herhangi bir nedenle başkalarına tecavüzü­nü önlemek içindir. Hayat hakkı herkes için eşittir.

Kısas tam dengi dengine ve takas demek olduğundan, denklik bulunmayan veya denkliğin korunmaması ihtima­li bulunan yaralamalarda kısas yapılmaz.

Kısas, hayatı yok eden bir vahşeti ortadan kaldırmaktır.

Araplar; "bazı öldürmeler, çoğun­luğu ihyadır" ve "çok öldürünüz ki öldürme azalsın", "öldürme öl­dürmeyi yok eder" derlerdi. Ve "kısasta hayat vardır" prensibi kı­sasta esastır. Kısasın amacı, can almak, göz çıkarmak, el kesmek değil, can alınmasını, göz çıkarıl­masını, el kesilmesini önlemektir.


16.02.2009 tarihinden beri 2175 defa okundu. Son takip: 23.08.2019 - 11:00