Ledünn

Ledünn[36], "inde" (ya­nında) gibi bir zarftır. "Min ledünne" Türkçe'de, "katımızdan" veya "tarafımızdan" demek gibi­dir. "Min ledünne" ilmin değil, öğretmenin kaydıdır. Bununla birlikte öğretmenin ledünnî oluşu ilmin de "ledünni olmasını ge­rektirebilir. Bütün rasullerin ilmi Allah tarafından öğretildiği için "ledünn"dür.

Kehf Sûresi'ndeki Mûsâbilge kişi kıssasında, Hızır'a öğretilen ilmin, Musa'nın ilminden farklı olduğu, ledünnî ilimlerden özel bir ilim olduğu anlatılmıştır. Müfessirler bunu, "ilmü'1-ğayb", "esrâr-ı ulûm-i hafiyye" diye tefsir etmişlerdir.


16.02.2009 tarihinden beri 2335 defa okundu. Son takip: 28.05.2020 - 10:35