Meş'ari'l-Harâm

Meş'ari'l-Harâm[228], sa­hih bir rivayete göre, Müzdelife'de Cebel-i Kuzah diye isimlen­dirilen ve üzerinde "mikade" ta­bir olunan, "hürmet edilen ala­met" demek olan silindir şeklinde bir taş bulunan tepenin ismidir.

Önceleri, burada odunlarla ocaklar, Hârûn er-Reşîd zamanın­da büyük mumlar, daha so a bü­yük kandiller yakılırdı. Bugün üze­rine bina yapılmıştır. Asıl Meş'ari’l-Haram budur. Meş'ari'l-Harâm'ın yanı da Müzdelife'dir.[229]


16.02.2009 tarihinden beri 3389 defa okundu. Son takip: 19.05.2019 - 05:48